Welkom op deze website

Stichting Fonds voor Sociale en Charitatieve Aktiviteiten van de Lions Club Kempenland ondersteunt Lions Club Kempenland bij haar activiteiten ten bate van het goede doel.

De stichting is een ANBI-erkende goede doelen instelling. Voor donateurs heeft dat als voordeel dat giften aan de stichting aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. Op de site van de belastingdienst is hierover meer informatie te vinden. Zie daarvoor de link hiernaast.

RSIN nummer, KvK inschrijving en Bankrekeningnummer

Het RSIN nummer van de stichting is 814220113.
De stichting is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 40237228.
Het bankrekeningnummer van de stichting is NL95 ABNA 052.75.80.007.